Capitolul  I: Oscilații și Unde Mecanice

1.1 Oscilatorul Mecanic 

1.2 Mărimi caracteristice mișcării oscilatorii

1.3 Cinematica Oscilatorului Liniar Armonic

1.4 Oscilator  Mecanic Liber cu Frecare.Amortizarea

1.5 Oscilații întreținute/Oscilații Forțate

1.6 Aplicații și Utilizări ale undelor mecanice