Argumentarea Alegerii Temei

           Constituind una dintre ramurile de mare importanță ale fizicii,studiul undelor și oscilațiilor nu a contribuit doar la explicarea unor anumite fenomene,ci a condus și la punerea în practică a unor aplicații care ne oferă astăzi confortul vieții.Pentru mine utilitatea practică a descoperirilor,cât și importanța acestora în lumea înconjurătoare primează,deoarece,prin studiul lor,se ajunge,consider eu,la o cunoaștere mai profundă a lumii în care trăim.Astfel,am dobândit o pasiune cu privire la tema aleasă,ale cărei aplicații nu se restrâng doar într-unul dintre domeniile fizicii,ci în toate acestea,de la mecanică pâna în domeniul opticii ondulatorii.Spre exemplu,balansierul unui ceas și chiar inima reprezintă oscilatori mecanici.Prin studiul undelor electromagnetice s-a ajuns la manipularea curentului alternativ(prescurtat AC) ce poate fi transportat fara pierderi masive și pe care îl utilizăm în locuințele noastre.Optica ondulatorie poate explica formarea curcubeului.Acestea sunt unele dintre puținele aplicații ale studiului undelor.În cadrul acestui proiect voi încerca să prezint pe înțelesul tuturor atât fenomenele,cât și aplicațiile cele mai importante ale fiecărui tip de undă.